Strona główna

Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Oddział Neurologii Dziecięcej - 15 łóżek
Pracownia EEG

Pracownicy: