Strona główna

UWAGA: Aktualnie Klinika prowadzi nabór chętnych studentów V I VI roku studiów do udziału w badaniu naukowym dotyczącym padaczki w zespole Sturge-Webera. Badanie będzie prowadzone we współpracy z the Children’s Hospital w Bostonie. Osoby, które wejdą do zespołu powinny odznaczać się  chęcią prowadzenia badań naukowych w międzynarodowej grupie oraz umiejętnością porozumiewania w języku angielskim w mowie I piśmie.
Kontakt: Prof. Sergiusz Jóźwiak poprzez Sekretariat Kliniki.

Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Struktura Kliniki:
Oddział Neurologii Dziecięcej - 15 łóżek
Pracownia EEG

Pracownicy:
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Dydaktyki:
dr n.med. Małgorzata Bilska
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Klinicznych: dr n.med. Jolanta Strzelecka
Lekarze:
Dr n.med. Elżbieta Sołowiej,
Dr n.med. Agnieszka Wegner
Dr n.med. Irina Kossak
Dr Anna Makulec

Sekretarka Kliniki:
Małgorzata Pawelska