Strona główna

Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Struktura Kliniki:
Oddział Neurologii Dziecięcej - 15 łóżek
Pracownia EEG

Pracownicy:
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Dydaktyki:
dr n.med. Małgorzata Bilska
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Klinicznych: dr n.med. Jolanta Strzelecka
Lekarze:
Dr n. med. Elżbieta Sołowiej,
Dr n. med. Agnieszka Wegner
Dr n. med. Irina Kossak
Dr n. med. Bożena Lipka
Dr Anna Makulec
Dr Hubert Węglielski

Rezydenci:
Dr Paweł Dryżałowski
Dr Milena Franckiewicz

Sekretarka Kliniki:
Małgorzata Pawelska