Strona główna

Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Struktura Kliniki:
Oddział Neurologii Dziecięcej - 15 łóżek
Pracownia EEG
Pracownia EMG

Pracownicy:
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Dydaktyki:
dr n.med. Małgorzata Bilska
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Klinicznych: dr n.med. Jolanta Strzelecka
Lekarze:
Dr n. med. Elżbieta Sołowiej
Dr n. med. Bożena Lipka
Lek. Anna Makulec

Rezydenci:
Lek. Paweł Dryżałowski
Lek. Milena Franckiewicz
Lek. Agnieszka Colas
Dr n. med. Monika Słowińska
Lek. Magdalena Siedlarska
Lek. Michał Zawadka
Lek. Sylwia Szymańska
Lek. Weronika Golec
Lek. Katarzyna Fedorczyk
Lek. Michał Kasperowicz
Lek. Wojciech Szafałowicz
Lek. Katarzyna Włodarczyk

Sekretarka Kliniki:
Małgorzata Pawelska