Strona główna

Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Struktura Kliniki:
Oddział Neurologii Dziecięcej - 15 łóżek
Pracownia EEG
Pracownia EMG

Pracownicy:
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Dydaktyki:
dr n.med. Małgorzata Bilska
Z-ca Kierownika Kliniki ds. Klinicznych: dr n.med. Jolanta Strzelecka
Lekarze:
Dr n. med. Elżbieta Sołowiej,
Dr n. med. Agnieszka Wegner
Dr n. med. Bożena Lipka
Lek. Anna Makulec
Lek. Agnieszka Oknińska
Lek. Hubert Węgielski

Rezydenci:
Lek. Paweł Dryżałowski
Lek. Milena Franckiewicz
Lek. Agnieszka Colas
Lek. Monika Słowińska
Lek. Magdalena Siedlarska
Lek. Michał Zawadka
Lek. Sylwia Szymańska
Lek. Weronika Golec

Sekretarka Kliniki:
Małgorzata Pawelska