Jesteś tutaj

Zajęcia z neurologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Zajęcia odbywają się w Klinice Neurologii Dziecięcej, piętro 4B, w Szpitalu Pediatrycznym WUM (ul. Żwirki i Wigury 63a) w dniach oraz godzinach podanych w planie zajęć dostępnym na stronie Dziekanatu.

Przed zajęciami prosimy o zmianę obuwia oraz pozostawienie kurtek w szatni. Studenci w zajęciach uczestniczą w fartuchach. Szatnia studencka znajduje się na poziomie -1A oraz -1B (zejście klatką schodową po prawej stronie od głównego wejścia do Szpitala). Dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego przeznaczona jest szatnia nr 62, dla III roku nr 64 (kluczyk należy  pobrać od ochrony szpitala – niewielkie pomieszczenie zaraz na prawo po wejściu do Szpitala).

W czasie zajęć dopuszczalna jest 1 nieobecność. Opuszczone zajęcia należy następnie zaliczyć poprzez przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:
- uczestnictwo w zajęciach
- uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3,0) z kolokwium końcowego z ćwiczeń

Prezentacje z zajęć z neurologii można pobrać w zakładce: materiały dla studentów