Jesteś tutaj

Zajęcia z pediatrii, Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Zajęcia odbywają się w Klinice Neurologii Dziecięcej, piętro 4B, w Szpitalu Pediatrycznym WUM (ul. Żwirki i Wigury 63a) w dniach oraz godzinach podanych w planie zajęć dostępnym na stronie Dziekanatu.

Przed zajęciami prosimy o zmianę obuwia oraz pozostawienie kurtek w szatni. Studenci w zajęciach uczestniczą w fartuchach. Szatnia studencka znajduje się na poziomie -1A oraz -1B (zejście klatką schodową po prawej stronie od głównego wejścia do Szpitala). Dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego przeznaczona jest szatnia nr 62, dla III roku nr 64 (kluczyk należy  pobrać od ochrony szpitala – niewielkie pomieszczenie zaraz na prawo po wejściu do Szpitala).

W czasie zajęć dopuszczalna jest 1 nieobecność. Opuszczone zajęcia należy następnie zaliczyć poprzez przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:
- uczestnictwo w zajęciach
- uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3,0) z testowego kolokwium końcowego z ćwiczeń
- uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3,0) z testowego egzaminu końcowego

Egzamin końcowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej w terminie podanym przez Dziekanat.

Prezentacje z zajęć z pediatrii oraz z wykładów można pobrać w zakładce: materiały dla studentów

Pozycje zalecane do egzaminu z pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz studentów English Dentistry Division:

1. Skrypt dla studentów medycyny „Zarys propedeutyki pediatrii” pod red. Marii Wróblewskiej-Kałużewskiej oraz Bożeny Werner, Wydawnictwo WUM

2. Wybrane rozdziały z podręcznika „Pediatria” pod red. T.Lissauera i G.Claydena, Elsevier, 2012:
Rozdział 2 Wywiad i badanie dziecka Str. 13 - 31
Rozdział 3 Prawidłowy rozwój dziecka Str. 33 - 52
Rozdział 4 Zaburzenia rozwojowe Str. 53 - 72
Rozdział 6 Stany naglące w pediatrii Str. 91 - 108
Rozdział 9 Perinatologia Str. 149 - 174
Rozdział 10 Neonatologia Str. 175 -204
Rozdział 13 Gastroenterologia Str. 249 - 272
Rozdział 14 Zakażenia i odporność Str. 273 - 307
Rozdział 16 Układ oddechowy Str. 317 - 344
Rozdział 17 Choroby serca i układu krążenia Str. 345 - 371
Rozdział 21 Nowotwory Str. 421 -437
Rozdział 22 Hematologia i skazy Str. 439 -464
Rozdział 27 Choroby układu nerwowego Str. 541-567

3. Aktualny Kalendarz szczepień ochronnych
Dostępny w zakładce materiały dla studentów.