Jesteś tutaj

II Wydział Lekarski

Zajęcia w ramach pediatrii

Zajęcia odbywają się przez 2 dni w Klinice Neurologii Dziecięcej, piętro 4B, Szpital Pediatryczny WUM (ul. Żwirki i Wigury 63a) w dniach oraz godzinach podanych w planie zajęć dostępnym na stronie Dziekanatu. Zajęcia rozpoczynają się w sali seminaryjnej Kliniki.

Przed zajęciami prosimy o zmianę obuwia oraz pozostawienie kurtek w szatni. Studenci w zajęciach uczestniczą w fartuchach. Szatnia studencka znajduje się na poziomie -1A oraz -1B (zejście klatką schodową po prawej stronie od głównego wejścia do Szpitala. Kluczk do szatni do pobrania od ochrony na prawo od wejścia głównego do szpitala).

Na pierwszych zajęciach odbywa się kolokwium wstępne w formie ustnej lub pisemnej.
Materiały do kolokwium wstępnego znajdą Państwo poniżej lub w zakładce materiały dla studentów.

Plan zajęć na rok akademicki 2018/2019 (UWAGA zmiany w terminach zajęć!)

8:00 - wspólna odprawa lekarska
Przerwa
ok 8:45 - seminarium
ok 9:30 do 11:45 - ćwiczenia
11:45 - 12:30 - seminarium

Semestr zimowy:

Październik: 17-18.10.2018 – Gurpa 2
Listopad: 12-13.11.2018 – Grupa 4
Grudzień: 10-11.12.2018 - Grupa 6
Styczeń: 14-15.01.2018 - Grupa 5

Semestr letni:
Marzec:  11-12.03.2019 – Grupa 1
Kwiecień:  8-9.04.2019 – Grupa 3

Do zaliczenia bloku zajęć z neurologii dziecięcej w ramach pediatrii wymagane jest zaliczenie kolokwium wstępnego oraz obecność i aktywne uczestnictwo w seminariach i ćwiczeniach.
W przypadku nieobecności na zajęciach forma zaliczenia zajęć ustalana jest z osobą prowadzącą ćwiczenia.

Prezentacje z seminariów oraz materiały do zagadnień omawianych na ćwiczeniach można znaleźć w zakładce: materiały dla studentów.